Welkom bij Van Straaten BHV

Nieuw bij Van Straaten BHV:

Opleiding Acute Zorg bij Alcohol- & Drugs Incidenten

Van Straaten BHV biedt de uitkomst voor opleidingen, cursussen en herhalingen op het gebied van BHV, VCA, Eerste Hulp/AED (In-Company)

Neem gerust een kijkje op de vernieuwde site

De nieuwe Arbowet (ingang 1-1-2007) gaat uit van maatwerk binnen de bedrijven door middel van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Om hier een geborgde invulling en uitvoering aan te geven is een maatwerkraam gecreëerd waardoor dit doel wordt bereikt.

Voor bedrijven in het MKB staat een Maatwerk programma van commerciële en managementtrainingen klaar. Adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder bijvoorbeeld subsidie onderzoek, worden voor u bekeken. Het Service traject omhelst de mogelijkheid tot coachen on the job op diverse niveaus uitgevoerd door professionals.

Samenwerking met professionals

Op het gebied van inhoudelijke maatwerkinvullingen wordt samengewerkt met professionele partners, wat een borging geeft voor ISO en NEN kwaliteit.

Voor het subsidie traject hebben wij een partner, men draagt zorg voor de administratieve online behandeling. Het SOG als ESF subsidiebegeleider voor de groothandel en detailhandel, voorziet na beoordeling het subsidietraject. Overige subsidie mogelijkheden en subsidiegevers worden per situatie onderzocht.


Like ons op Facebook en volg ons op Twitter