Er bestaan reeds soortgelijke opleidingen, echter de opleiding Acute Zorg bij Alcohol- & Drugs Incidenten is een geavanceerde eerste hulp opleiding wat zeer waardevol is voor bijvoorbeeld een evenementenhulpverlener. Hierdoor onderscheiden wij ons van de reeds bestaande opleidingen!

De certificatieregeling ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’ voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van een middel en het verlenen van eerste hulp. Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Om de objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut dat de opleiding heeft verzorgd.

Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” (toepassingsgebied).

De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:
– Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
– De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
– Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd.

1e Hulpverlener Acute Zorg Alcohol & Drugs Incidenten ® 
In toenemende mate krijgt de 1e hulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol  en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving.

Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘bingedrinking’ of ‘comazuipen’. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. 1e Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers en met name ook hulpverleners op evenementen zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik.

Om aan de opleiding Acute Zorg bij Alcohol- & Drugs Incidenten deel te nemen, dient u over het volgende te beschikken:
– Saturatiemeter
– Thermometer (huid/oor/infra rood)
– Elektronische Tensiemeter (bovenarm/pols)
– Glucosemeter (incl. naaldjes en teststrips)
– Pupillampje
– Beademingsmasker

Bovenstaand pakket kan ook vooraf bij ons besteld worden en zal dan de eerste lesdag worden uitgereikt. De kosten van het pakket zijn 199,= euro (exclusief 21% BTW)
Andere materialen worden door ons verzorgd.

Heeft u nog vragen omtrent de opleiding Acute Zorg bij Alcohol- en Drugs Incidenten, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan u graag te woord.


Download hieronder onze AZADI folder: