Slechts 2 procent van de Nederlanders heeft een EHBO-diploma. Onze gebrekkige kennis van wat te doen in noodsituaties zou jaarlijks leiden tot zes (!) miljoen onnodige bezoeken aan de huisarts. Hoog tijd dus voor een cursus EHBO!  

Algemene informatie

Eerste Hulp is de hulp die, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.

Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk om te weten wat niet en wat juist wel gedaan moet worden en hoe moet worden gehandeld. De hiervoor noodzakelijke kennis wordt onderwezen op een aantal verschillende cursussen.

De basiscursus leidt op voor het landelijk erkende diploma Eerste Hulpverlener. De cursus voldoet aan de eisen die gesteld worden door het Oranje Kruis te ‘s-Gravenhage. Het examen wordt door hen afgenomen.

Het behaalde diploma geeft de cursist de waarborg dat hij op verantwoorde wijze aan zijn hulpplicht kan voldoen.

De verworven kennis dient ieder jaar door het volgen van een vervolgcursus op peil te worden gehouden. Alleen op deze manier kan de geldigheidsduur van het diploma verlengd worden.

logo-5

logo-ehbo