De Arbo-wet verplicht elk bedrijf bedrijfshulpverleners (BHV’ers) op te leiden. Het aantal op te leiden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) wordt bepaald door de RI&E. De tweedaagse basiscursus bedrijfshulpverlening (BHV) voldoet aan de wettelijke eisen zoals die door de ministeries van SZW en BZ zijn geformuleerd.

De herhaling BHV omvat:

  • Levensreddende handelingen, reanimatie (incl. AED)
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • ontruiming en communicatie

De herhalingsopleiding wordt gegeven door ervaren docenten die de theorie afwisselen met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen.

Tijdsduur herhaling BHV:
1 dagdeel levensreddende handelingen, reanimatie met AED (LEH)
1 dagdeel brandbestrijding en ontruiming (B&O)