BHV Ontruimingsoefening
De BHV ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit in uw bedrijf.

Wat houdt de BHV Ontruimingsoefening in?
U dient regelmatig een ontruimingsoefening te houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. Van Straaten BHV begeleidt en traint uw BHV’ers en organiseert ontruimingsoefeningen binnen uw bedrijf zodat:

  • medewerkers weten hoe zij het pand snel en veilig kunnen verlaten;
  • BHV’ers een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden.

BHV Ontruimingsoefening in de praktijk
De ontruimingsoefening vindt direct in de praktijk plaats. De volgende ontruimingsoefeningen kan Van Straaten BHV voor u uitvoeren:

  • Table Top training
  • Ontruimingstraining
  • (On)aangekondigde ontruimingsoefening

In deze training gaan de BHV’ers ‘droog’ oefenen. Het BHV-team oefent aan de hand van een gezamenlijk bedacht scenario en evalueren de teamleden elkaars handelen.

Table Top is geschikt voor organisaties waar oefenen aan de hand van Ontruimingstraining of (On)aangekondigde ontruimingsoefening niet mogelijk is.

Ontruimingstraining – Hoe ontruimt u snel en efficiënt een gebouw bij een calamiteit? BHV’ers oefenen het met de Ontruimingstraining. Hierbij worden BHV’ers niet alleen getraind, maar oefenen ze ook in de praktijk. Tijdens de oefening kan een LOTUS-slachtoffer worden ingezet.

Bij de (on)aangekondigde ontruimingsoefening vindt een daadwerkelijke ontruiming plaats, waarbij de BHV-organisatie optimaal wordt getest. De inhoud van het scenario is onbekend bij de deelnemers. De oefening kan aangekondigd zijn, maar u kunt er ook voor kiezen alleen door te geven in welke week de oefening plaatsvindt en niet aan te kondigen op welk moment precies.